• Volba termínu a způsobu pohřbu

  Nejprve je třeba zvolit mezi civilním a křesťanským rozloučením s následným žehem či uložením do země. Termín smutečního obřadu můžete sjednat osobně v některé z našich kanceláří.

  Při křesťanském rozloučení je potřeba domluvit termín i místo konání pohřbu s příslušným duchovním (knězem).

  Při pohřbu žehem zajistíme zpopelnění tělesných pozůstatků v šumperském krematoriu.

  V případě pohřbu uložením do země (do rodinného hrobu či hrobky) je potřeba, aby rodina zajistila souhlas s vykopáním hrobu nebo otevřením hrobky a následným uložením zesnulého na příslušné správě hřbitova nebo na obecním úřadě. Na základě tohoto souhlasu zajistíme vykopání hrobu nebo otevření hrobky.

 • Oblečení pro zesnulého

  Oblečení můžete odevzdat našim pracovníkům v kanceláři nebo doma, pokud jste je již nepředali personálu v ústavu sociální péče či v jiném obdobném zařízení, ve kterém k úmrtí došlo.

 • Doklady a náležitosti potřebné ke sjednání pohřbu

  - občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti objednavatele pohřbu

  - občanský průkaz zesnulého, pokud nebyl předán lékaři, nemocnici či jinému zařízení

 • Smuteční oznámení

  Nabízíme Vám zhotovíme na počkání i s fotografií zesnulého v libovolném počtu.

Kremace s obřadem

Proběhne smuteční rozloučení se zesnulým (místo dle Vašeho výběru), který poté bude převezen do krematoria ke zpopelnění.

Kremace bez obřadu

Zpopelnění zesnulého bez smutečního rozloučení.

Pohřeb do země

Po smutečním rozloučení (ve Vámi vybrané smuteční síni či kostele) zajistíme převoz rakve na hřbitov, kde proběhne uložení zesnulého do země. Rovněž zajišťujeme vykopání hrobu, jeho přípravu/výzdobu před uložením rakve.

 • (ČOI – ADR mimosoudní řešení sporů v případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb či plnění ze smlouvy se mohou klienti obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) s návrhem na mimosoudní řešení. www.coi.cz)